UC/PBX

Opdater dit kontaktcenter ved at integrere med eksisterende telefoni-infrastruktur.

Intelecoms kontaktcenterløsning kan dirigere opkald til et hvilket som helst telefonnummer, uafhængigt af lokation og enhed. Kontaktcentre kan dermed beholde eksisterende udstyr eller udskifte det helt eller delvist med Intelecom Softphone, som er baseret på WebRTC. Intelecom støtter også hybridmiljøer med telefoniudstyr fra forskellige producenter, herunder mobilenheder uden for virksomhedens infrastruktur.

Vi ser ofte projekter, hvor indføring af Intelecoms kontaktcenterløsning betyder, at man kan vente med at udskifte eksisterende telefoner og PBX-infrastruktur (telefoncentraler), så kunden får mere tid til at vurdere ny telefoniarkitektur til virksomheden. Dette er muligt, fordi Intelecom gør, at man får adgang til moderne funktioner som fleksibelt selvbetjent IVR, optagelse og rapportering, som med den eksisterende PBX-infrastruktur ellers kun ville have været muligt med store opgraderinger.

I en tid, hvor der lægges stadig mere vægt på samarbejde internt i organisationer, bliver der ofte indført teknologi til Unified Communication (UC) og samarbejdsteknologi sammen med kontaktcentret. Ud over at dirigere opkald til disse applikationer understøtter Intelecom integration med tilstedeværelsesinformation fra store UC-/PBX-leverandører, både for at det skal være muligt at se, om agenterne er tilgængelige, og for at man skal kunne bruge Intelecom til at undersøge tilstedeværelsesindikatorer for kolleger uden for kontaktcentret.

Visse steder er tilgængeligheden på fastnettelefon ikke den bedste indikator for tilgængelighed, og stadig flere har mobiltelefon som deres primære måde at blive kontaktet på. Intelecom kan integreres med mobiltilstedeværelse fra store internationale leverandører, så tilstedeværelse kan inkluderes i søgningen på agenternes skrivebord.

Intelecom gør det muligt, at agenter, der bruger Skype for Business, kan føre interne chatsamtaler på Skype fra deres brugergrænseflade. De kan altså rådføre sig med eksperter, som ikke er logget på kontaktcentret. Gennem et interaktivt register kan brugeren hurtigt finde den person, han eller hun skal have fat i. Samtalen indledes med direkte meddelelser, men kan nemt eskaleres til en telefonsamtale eller en videosamtale.